Stephen
HUGHES

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Stephen HUGHES

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Riigihangete ajakohastamine

18-07-2011 EMPL_AD(2011)466962 PE 466.962v02-00 EMPL
Julie GIRLING