• Stephen   HUGHES  

Stephen HUGHES : Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Mitmetasandilise valitsemise konstitutsioonilised probleemid Euroopa Liidus  
- EMPL_AD(2013)500437 -  
-
EMPL