Stephen
HUGHES

Parlamendiliikmete küsimused - Seitsmes ametiaeg Stephen HUGHES

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Asbestos EN

03-07-2013 E-007925/2013 Komisjon

ISS strikebreaking in the UK EN

28-06-2013 E-007676/2013 Komisjon

Incandescent light bulbs EN

12-03-2013 E-002886/2013 Komisjon

Protecting victims of crime in Europe EN

15-11-2012 E-010465/2012 Komisjon

EU funding of illegal Israeli settlements EN

09-08-2012 E-007585/2012 Komisjon

Asbestos mining and shipping EN

12-07-2012 E-006997/2012 Komisjon

EU Directive 2003/59/EC EN

13-03-2012 E-002823/2012 Komisjon

Töötajate vaba liikumise piirangud

07-12-2011 O-000323/2011 Komisjon

Northern Rock EN

21-11-2011 E-011131/2011 Komisjon

WEEE/RoHS Directives EN

27-09-2011 E-008862/2011 Komisjon

Consultation on restructuring EN

07-09-2011 E-008254/2011 Komisjon