Stephen
HUGHES

Täiskogu aruteludes osalemine - Kuues ametiaeg Stephen HUGHES

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Tööaja korraldus (arutelu)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(17)

Finantskriisi mõju autotööstusele (arutelu)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(12)

Tööaja arvestus (arutelu)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(14)

Sotsiaalpakett (esimene osa) (arutelu)

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(4)

Ühenduse postiteenused (arutelu)

10-07-2007 P6_CRE-REV(2007)07-10(5)

Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks (arutelu)

23-05-2007 P6_CRE-REV(2007)05-23(4)

Tööplaan

23-04-2007 P6_CRE-REV(2007)04-23(13)

Selgitused hääletuse kohta

29-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-29(9)