Stephen
HUGHES

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg Stephen HUGHES

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Autismispektri ja sarnaste häiretega inimeste haridus ja tööhõive

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Kehtivuse kaotanud
Ole CHRISTENSEN Heinz K. BECKER Edit BAUER Ivo BELET Bendt BENDTSEN Minodora CLIVETI Kinga GÖNCZ Marian HARKIN Anne E. JENSEN Stephen HUGHES Elisabeth MORIN-CHARTIER
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 160 - 10-03-2014

Kirjalik deklaratsioon: Ashrafi laager

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Vastu võetud
Alejo VIDAL-QUADRAS Stephen HUGHES Kristiina OJULAND Søren Bo SØNDERGAARD Struan STEVENSON
Algatatud : 06-10-2010
Tähtaeg : 20-01-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 25-11-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0452
Allakirjutanute arv : 401 - 25-11-2010

Kirjalik deklaratsioon: Päästeteenistuse valdkonna ametite tunnustamine ohtlike ametitena ja Euroopa statuudi kasutusele võtmine

24-03-2010 P7_DCL(2010)0015 Kehtivuse kaotanud
Véronique DE KEYSER Kader ARIF Alejandro CERCAS Stephen HUGHES Stavros LAMBRINIDIS
Algatatud : 24-03-2010
Tähtaeg : 08-07-2010
Allakirjutanute arv : 160 - 08-07-2010