Stephen HUGHES Stephen HUGHES
Stephen HUGHES
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Sunderland

Viies ametiaeg Stephen HUGHES

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Venemaa parlamentaarses koostöökomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Venemaa koostöökomisjonis

Asendusliige

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Economy/employment EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(2)

Organisation of working time EN

09-02-2004 P5_CRE(2004)02-09(5)

Harassment at the workplace EN

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(9)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on the organisation of the working time of persons whose occupation is the performance of mobile road-transport activities - Committee on Employment and Social Affairs EN

31-05-2001 A5-0196/2001 PE 300.494DEF EMPL
Stephen HUGHES

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Harassment at the workplace EN

20-11-2003 O-0076/2003 Komisjon

Paying for our promise to end poverty EN

12-11-2003 O-0071/2003 Komisjon

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the outsourcing (offshoring) of European jobs to Asia, Africa and South America EN

04-02-2004 P5_DCL(2004)0005 Kehtivuse kaotanud
Claude MORAES Stephen HUGHES Imelda Mary READ Marie-Hélène GILLIG Alejandro CERCAS
Algatatud : 04-02-2004
Tähtaeg : 04-05-2004
Allakirjutanute arv : 71 - 04-05-2004