Claude J.-M.J.
DESAMA

Täiskogu aruteludes osalemine - Viies ametiaeg Claude J.-M.J. DESAMA

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Follow-up to Nice EN

14-03-2001 P5_CRE(2001)03-14(1)

Research guidelines 2002 – 2006 EN

15-02-2001 P5_CRE(2001)02-15(1)

Vote EN

15-06-2000 P5_CRE(2000)06-15(3)

European research area EN

17-05-2000 P5_CRE(2000)05-17(14)

VOTE EN

20-01-2000 P5_CRE(2000)01-20(5)