Claude J.-M.J. DESAMA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 05-04-2001 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 05-04-2001 : Parti socialiste (Belgia)

President 

  • 22-07-1999 / 05-04-2001 : Delegatsioonide juhtide konverents

Esimees 

  • 22-07-1999 / 05-04-2001 : Delegatsioon EL-Ungari parlamentaarses ühiskomitees

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 05-04-2001 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 05-04-2001 : Eelarvete komitee

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

MOTION FOR A RESOLUTION on hooliganism during the Euro 2000 EN  
- B5-0649/2000  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128