Daniel
DUCARME

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Viies ametiaeg Daniel DUCARME

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Taiwan EN

10-04-2000 B5-0356/2000