• Daniel   DUCARME  

Daniel DUCARME : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Viies ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on rejection of the mid-term review of the Common Agricultural Policy EN  
- P5_DCL(2002)0013 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel DUCARME  
Algatatud : 23-09-2002
Tähtaeg : 23-12-2002
Allakirjutanute arv : 8 - 23-12-2002
Kirjalik deklaratsioon: on the current agricultural problems EN  
- P5_DCL(2001)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel DUCARME  
Algatatud : 13-02-2001
Tähtaeg : 13-05-2001
Allakirjutanute arv : 13 - 13-05-2001
Kirjalik deklaratsioon: on country sports EN  
- P5_DCL(1999)0007 - Kehtivuse kaotanud  
Roger HELMER , Piia-Noora KAUPPI , Daniel DUCARME , Avril DOYLE  
Algatatud : 13-10-1999
Tähtaeg : 13-01-2000
Allakirjutanute arv : 42 - 13-01-2000