Tom VANDENDRIESSCHE : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt