Nosheena MOBARIK : Algus 

Esimees 

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks 

Liige 

CPDE  
Delegatsioonide juhtide konverents 
Kalanduskomisjon 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Kultuuri- ja hariduskomisjon 

Viimased tegevused 

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Variraportöörina esitatud arvamus 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta  
- PECH_AD(2019)641153 -  
-
PECH 
Variraportöörina esitatud arvamus 
Meetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele WTO otsus Airbusi vaidluses (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt