Alfred
GOMOLKA

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Kuues ametiaeg Alfred GOMOLKA

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143