Romeo FRANZ Romeo FRANZ
Romeo FRANZ

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Saksamaa - Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Kaiserslautern

Variraportöörina esitatud arvamus Romeo FRANZ

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

OPINION on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

OPINION on the report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ARVAMUS Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg