David LEGA : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Asendusliige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020) (B9-0035/2020) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
David LEGA  
David LEGA 

Saidil EP NEWSHUB

 • RT @Ladaktusson: Kinesiska ambassadens systematiska påverkansarbete mot fri nyhetsförmedling och svenska medier är djupt allvarligt. Nya aggressiva och hotfulla utspel diskvalificerar Sverigeambassadören Gui Congyou. Måste nu förklaras persona non grata. https://t.co/7JJDW4IrPE  via @svtnyheter

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • RT @LegaSve: Inte om jag får bestämma. Uppenbart vidriga handlingar som IS folkmord, utförda utanför Sveriges gränser, är inte vårt rättsliga ansvar. Rättsstatens beskydd gäller inte IS bödlar. För dem gäller lagen i de länder vars människor de slaktat. https://t.co/jH0LsGEO8s 

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • RT @InclusionEurope: "Over 1 million people in the EU still live in institutions" - the EEG has just published its statement for the #TowardsInclusion2020 conference. Read more about what the EU must do: https://t.co/0O7TPQWAXV  #EEGcommunity @AutismEurope @MyEDF @COFACE_EU @EASPD_Brussels @ENIL_EU

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 

Kontakt