Pär HOLMGREN Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Rootsi - Miljöpartiet de gröna (Rootsi)

Sünnikuupäev : , Gävle

Algus Pär HOLMGREN

Liige

ENVI
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
D-RU
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige

TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
AGRI
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
ANIT
Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon
D-US
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
D-CN
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Därför röstade vi miljöpartister idag för resolutionen om EU:s egna medel. Vi behöver se över alla möjliga alternativ som finns tillgängliga för en solidarisk och hållbar lösning av de dubbla kriser vi står inför: den ekonomiska och sociala kris som coronapandemin medfört och den allvarliga klimatkris som hotar hela vår planet. Alla alternativ måste ligga på bordet, inklusive det som tar emot för oss som svenskar att rösta för.
EU kommer att spela en viktig roll i att lösa båda dessa kriser. Genom att på europeisk nivå mobilisera de enorma investeringar som krävs kan vi vända den ekonomiska utvecklingen och möta klimatkrisen. Men då behöver vi resurser på EU-nivå. Utan finansiella muskler, inga lösningar.
Genom nya inkomstkällor kan vi investera mer i en grön och socialt rättvis omställning för hela Europa. Samtidigt skulle nya EU-inkomster kunna bidra till att hålla nere medlemsavgifterna. Enskilda styrmedel som utsläppshandeln kommer dessutom bidra till ökade utsläppsminskningar. Med en justeringsmekanism för koldioxid kan vi förmå andra länder att anta skarpare klimatlagstiftning. Samtidigt som europeisk industri får bättre förutsättningar att konkurrera med företag i länder som har bristande klimatlagstiftning. Det är vad vi röstade för idag.

Olukord Valgevenes - Olukord Liibanonis - Olukord Venemaal ja Aleksei Navalnõi mürgitamine (arutelu) SV

15-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-15(2-137-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine
Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Saidil EP NEWSHUB

RT @ParHolmgren: Just nu händer något viktigt för våra möjligheter att lyckas med klimatmålen. Marknaden börjar förstå att det är olönsamt att investera i infrastruktur för fossil energi. Bra analys nedan. https://t.co/IhIkvX98xZ 

Just nu händer något viktigt för våra möjligheter att lyckas med klimatmålen. Marknaden börjar förstå att det är olönsamt att investera i infrastruktur för fossil energi. Bra analys nedan. https://t.co/IhIkvX98xZ 

RT @Rebeckalemoine: JAAAAA!!!! TACK alla som har kämpat mot Preem och för Parisavtalet! 💚Tack @naturskyddsf @greenpeaceSE @FFF_Sweden @GretaThunberg och alla som på olika sätt kämpat för detta! UNDERBART, nu firar vi!!!💃🏻🕺🏼 https://t.co/AW3jNX24eG 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg