Abir AL-SAHLANI : Üheksas koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 02-07-2019 ... : Uueneva Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 02-07-2019 ... : Centerpartiet (Rootsi)

Aseesimees 

  • 26-09-2019 ... : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
  • 02-07-2019 ... : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

  • 02-07-2019 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

Kontakt