Abir AL-SAHLANI : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Liige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt