Alex AGIUS SALIBA : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (soovitus) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Olukord Boliivias (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt