Jessica POLFJÄRD : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt