Jörgen WARBORN : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Jörgen WARBORN  
Jörgen WARBORN 

Saidil EP NEWSHUB

 • Den svenska regeringen säger sig driva en frihandelsvänlig linje. Nu gäller det att deras ledamöter i Europaparlamentet stöttar den linjen och röstar JA i februari.

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • Det här är första gången det nya parlamentets utskott tar ställning till ett frihandelsavtal. Den stora frågan blir hur parlamentet som helhet ställer sig vid omröstningen i februari. Särskilt viktigt blir det att ledamöterna från S och MP röstar för. De har de inte alltid gjort.

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • Som vice gruppledare i handelsutskottet för Europaparlamentets största partigrupp är jag glad och lättad att utskottet med bred majoritet röstade för Vietnamavtalet.

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 

Kontakt