Arba KOKALARI : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Arba KOKALARI  
Arba KOKALARI 

Saidil EP NEWSHUB

  • RT @NewRepublicPR: New Republic ställer 3 snabba frågor till @ArbaKokalari (M), EU-parlamentariker med ansvar inom EPP för att utveckla hållbar handel och cirkulär ekonomi. https://t.co/gskDgUEfxT 

    Üles pandud:  
    kuupäeval twitter 

Kontakt