Niyazi KIZILYÜREK Niyazi KIZILYÜREK
Niyazi KIZILYÜREK

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Küpros - Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Küpros)

Sünnikuupäev : , Nicosia

Variraportöörina esitatud arvamus Niyazi KIZILYÜREK

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ARVAMUS Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg