Niyazi KIZILYÜREK : Variraportöörina esitatud arvamus 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- CULT_AD(2020)643224 -  
-
CULT 
ARVAMUS Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- CULT_AD(2020)643225 -  
-
CULT 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta  
- CULT_AD(2019)639789 -  
-
CULT 

Kontakt