Giorgos GEORGIOU : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt