Kris PEETERS : Algus 

Esimees 

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Liige 

CPDE  
Delegatsioonide juhtide konverents 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt