Isabel WISELER-LIMA : Üheksas koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 02-07-2019 ... : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 02-07-2019 ... : Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburg)

Liikmed 

  • 02-07-2019 ... : Väliskomisjon
  • 02-07-2019 ... : Inimõiguste allkomisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 02-07-2019 ... : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 02-07-2019 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 02-07-2019 ... : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Kontakt