Isabel WISELER-LIMA Isabel WISELER-LIMA
Isabel WISELER-LIMA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Luksemburg - Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburg)

Sünnikuupäev : , Odivelas-Loures

Algus Isabel WISELER-LIMA

Liige

AFET
Väliskomisjon
DROI
Inimõiguste allkomisjon
D-TR
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
AIDA
Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon
D-CN
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes FR

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-156-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine
Isabel WISELER-LIMA
Isabel WISELER-LIMA

Saidil EP NEWSHUB

Le Magnitsky Act Européen, un outil puissant qui va nous permettre en tant qu’Union européenne d’être réactifs et de gagner en crédibilité / Belarus, Venezuela, Xinjiang: EPP Group welcomes EU Magnitsky Act https://t.co/0eyjHZOyz2  via @EPPGroup #EUMagnitskyAct

Les Biélorusses méritent assurément que nous les soutenions sans défaillance !!! Nous le ferons une nouvelle fois au Parlement européen ce mardi 20 octobre / #freeBelarus / THE RISE OF BELARUSIANS | To Defeat the Dictator https://t.co/dg10gCfnfR  https://t.co/nA7p0awzXa 

Les Biélorusses méritent assurément que nous les soutenions sans défaillance!!! Nous le ferons une nouvelle fois au Parlement européen ce mardi 20 octobre / #withBelarus / THE RISE OF BELARUSIANS | To Defeat the Dictator https://t.co/Qu8Dc9vukq  via @YouTube

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg