Isabel WISELER-LIMA Isabel WISELER-LIMA
Isabel WISELER-LIMA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Luksemburg - Parti chrétien social luxembourgeois (Luksemburg)

Sünnikuupäev : , Odivelas-Loures

Täiskogu aruteludes osalemine Isabel WISELER-LIMA

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal (arutelu) FR

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-124-0000)

Istungi jätkamine EN

30-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-30(2-122-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg