Marion WALSMANN : Algus 

Aseesimees 

Õiguskomisjon 
Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Asendusliige 

Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Kontakt