Rasmus ANDRESEN Rasmus ANDRESEN
Rasmus ANDRESEN

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Saksamaa - Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Essen

Raportid – variraportöörina Rasmus ANDRESEN

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

15-10-2019 A9-0017/2019 PE641.127v02-00 BUDG
Monika HOHLMEIER Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg