Pierrette HERZBERGER-FOFANA : Algus 

Aseesimees 

Arengukomisjon 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Liige 

Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis 

Asendusliige 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt