Katrin LANGENSIEPEN : Algus 

Aseesimees 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 

Liige 

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt