Hannah NEUMANN Hannah NEUMANN
Hannah NEUMANN

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

Liige

Saksamaa - Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Speyer

Algus Hannah NEUMANN

Esimees

DARP
Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

Aseesimees

DROI
Inimõiguste allkomisjon

Liige

CPDE
Delegatsioonide juhtide konverents
SEDE
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Asendusliige

AFET
Väliskomisjon
DMAS
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

ARVAMUS soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

07-07-2020 AFET_AD(2020)648587 PE648.587v03-00 AFET
Raportöörina esitatud arvamus
Hannah NEUMANN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg