Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Saksamaa - Alternative für Deutschland (Saksamaa)

Üheksas koosseisu ametiaeg Christine ANDERSON

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 ... : Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 ... : Alternative für Deutschland (Saksamaa)

Liikmed

  • 02-07-2019 / 15-09-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 02-07-2019 ... : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 02-07-2019 ... : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige

  • 02-07-2019 ... : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg