Christine ANDERSON : Algus 

Liige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Viimased tegevused 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018 EN  
- FEMM_AD(2020)641173 -  
-
FEMM 
Variraportöörina esitatud arvamus 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies EN  
- FEMM_AD(2020)641174 -  
-
FEMM 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt