Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Saksamaa - Alternative für Deutschland (Saksamaa)

Kirjalikult vastatavad küsimused (koos vastustega) Christine ANDERSON

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg