Sylvia LIMMER : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Viimased tegevused 

ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt