Sylvia LIMMER : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Viimased tegevused 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Kodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu (B9-0091/2020) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Kodukorra artikli 112 kohane vastuväide: plii ja selle ühendid (B9-0089/2020) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis (B9-0088/2020) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt