Jaak MADISON : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 

Viimased tegevused 

Jaak MADISON  
Jaak MADISON 

Saidil EP NEWSHUB

  • Today's @thetimes wrote how the IMF forecasts higher economic growth for Britain this year and next than the European Union average. I was immediately confused: Brexit was supposed to bring the end of the world to the economy? The moral: Federalists lied before the referendum.

    Üles pandud:  
    kuupäeval twitter 
  • Üles pandud:  
    kuupäeval twitter 

Kontakt