Nathalie LOISEAU : Algus 

Esimees 

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

Aseesimees 

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Liige 

CPCO  
Komisjonide esimeeste konverents 
Väliskomisjon 
Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt