Sven MIKSER : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Liige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt