Patryk JAKI : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt