Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Algus 

Liige 

Regionaalarengukomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) PL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt