Janina OCHOJSKA Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Poola - Independent (Poola)

Sünnikuupäev : , Gdánsk

Algus Janina OCHOJSKA

Liige

DEVE
Arengukomisjon
D-BY
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

DROI
Inimõiguste allkomisjon
DMAG
Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides
DMED
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (arutelu jätkamine) PL

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-124-8125)
Täiskogu aruteludes osalemine

Euroopa Ülemkogu 17.–21. juuli 2020. aasta erakorralise kohtumise järeldused (B9-0229/2020) PL

23-07-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Poparłam rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej zgłaszającą szereg zastrzeżeń do osiągniętego porozumienia.
Między innymi nie zaakceptowałam politycznego porozumienia w sprawie WRF na lata 2021-2027 w jego obecnym kształcie. Przewidywane cięcia w programach na rzecz służby zdrowia i badań naukowych mogą doprowadzić do obniżenia jakości świadczonych usług. Dotyczy to również programów edukacyjnych i transformacji cyfrowej.
Proponowane cięcia w programach, których celem jest wspieranie regionów uzależnionych od węgla, są w opozycji do Europejskiego Zielonego Ładu.
Zmniejszenie środków w dziedzinie azylu, migracji i zarządzania granicami, nie tylko zagrażają pozycji UE, ale także mogą doprowadzić do narażenia na cierpienia kolejne społeczności.
Poparłam również zapisy, w których Parlament Europejski wyraża swoje głębokie niezadowolenie w związku z osłabieniem przez Radę Europejską zapisów, aby w WRF i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy stanąć na straży praworządności, praw podstawowych i demokracji i zażądać, aby prace nad zaproponowanym przez Komisję mechanizmem ochrony budżetu UE zostały dokończone.
Zgadzam się z zapisem rezolucji, który wzywa do wybierania programów związanych z klimatem, młodzieżą, edukacją, infrastrukturą, zarzadzaniem granic i solidarnością etc., w procesie uzupełnienia kwot zaproponowanych przez Radę Europejską.

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga (A9-0127/2020 -Monika Hohlmeier) PL

10-07-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Głosowałam za budżetem korygującym dotyczącym kontynuacji wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji. Z powodu trwającego konfliktu w Syrii, na terenie Jordanii, Libanu i Turcji przebywa największa liczba uchodźców na świecie. Ich sytuacja jest bardzo niepewna, w szczególności dzieci pozostawionych bez opieki. Wpływa na to też brak perspektywy integracji w kraju przyjmującym lub bezpiecznego i dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia z powodu przedłużających się konfliktów. Sytuację tę dodatkowo komplikują skutki globalnej pandemii koronawirusa. Dotychczasowe środki pozwoliły na realizowanie projektów w dziedzinie dostępu do edukacji, świadczenia usług opieki zdrowotnej, sanitarnych, związanych z gospodarką wodną i gospodarką odpadami, a także ochrony socjalnej na rzecz społeczności przyjmujących i uchodźców.
Jednakże, aby wsparcie było skuteczne, musi być długoterminowe i wiarygodne, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia edukacji i opieki zdrowotnej. Dlatego poparłam wniosek, który przewiduje przeznaczenie 100 mln EUR w środkach na zobowiązania i płatności na wsparcie w zakresie wzmocnienia odporności na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii i Libanie oraz 485 mln EUR w środkach na zobowiązania i 68 mln EUR na płatności na zapewnienie dalszego świadczenia pilnej pomocy humanitarnej dla uchodźców w Turcji. Finansowanie oparte na programowaniu długoterminowym, pozwoli uniknąć rozpatrywania kolejnych wniosków w sprawie budżetu korygującego.

Janina OCHOJSKA
Janina OCHOJSKA

Saidil EP NEWSHUB

https://t.co/GdW5zv45x2 

Zapraszam Was do mojej wczorajszej rozmowy z Beatą Tadlą. Rozmawiamy między innymi o tragicznej sytuacji w Beirucie po wybuchu setek ton saletry amonowej, o leczeniu onkologicznym podczas COVID-19, oraz potrzebie noszenia maseczek. https://t.co/nTj1WICiT6 

RT @PAH_org: ‼ @onetpl o szczegółach naszej pomocy dla dotkniętych katastrofą mieszkańców #Bejrut.u 🆘 👇 https://t.co/lLXY8aoiJF 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg