Irène TOLLERET Irène TOLLERET
Irène TOLLERET

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - Liste Renaissance (Prantsusmaa)

Algus Irène TOLLERET

Liige

REGI
Regionaalarengukomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

AGRI
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
DPAL
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
DMED
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Euroopa metsastrateegia – edasised sammud (arutelu) FR

06-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-06(2-109-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta

01-10-2020 REGI_AD(2020)658810 PE658.810v01-00 REGI
Variraportöörina esitatud arvamus
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg