Stéphane BIJOUX Stéphane BIJOUX
Stéphane BIJOUX

Uueneva Euroopa fraktsioon

Liige

Prantsusmaa - La République en marche (Prantsusmaa)

Sünnikuupäev : , Saint-Denis (Reunion)

Algus Stéphane BIJOUX

Esimees

DCAR
Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis

Liige

CPDE
Delegatsioonide juhtide konverents
REGI
Regionaalarengukomisjon
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige

DEVE
Arengukomisjon
EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Viimased tegevused

Maa hõivamine ja raadamine Amazonase piirkonnas (arutelu) FR

19-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-19(3-039-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

ARVAMUS ühise kaubanduspoliitika rakendamise 2018. aasta aruande kohta

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Variraportöörina esitatud arvamus
Benoît BITEAU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg