Luis GARICANO Luis GARICANO
Luis GARICANO

Uueneva Euroopa fraktsioon

Aseesimees

Hispaania - Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Hispaania)

Raportid – variraportöörina Luis GARICANO

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruande kohta

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00 ECON
Costas MAVRIDES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg