Klára DOBREV : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Informaatika ja telekommunikatsioon, IKT innovatsioonistrateegia töörühma esimees
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • Filmiauhind Lux
  • Euroopa Ajaloo Maja (koos asepresident Beeriga)
  • Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni liige
  • Suhted Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega
  • Esindab presidenti naabruspoliitika küsimustes (idamõõde/Euronest) (põhivastutaja)
  • Esindab presidenti Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) küsimustes

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

Kontakt