Isabella TOVAGLIERI : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt