Isabella TOVAGLIERI Isabella TOVAGLIERI
Isabella TOVAGLIERI

Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon

Liige

Itaalia - Lega (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Busto Arsizio

Algus Isabella TOVAGLIERI

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
D-ZA
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige

IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
DMAS
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

Combating the importation of counterfeit products from third countries EN

13-05-2020 E-002933/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Priorities after COVID-19, and the Green Deal EN

08-05-2020 E-002865/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg