Pierfrancesco MAJORINO : Algus 

Liige 

Arengukomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt