Carlo CALENDA : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt